CZK
  • CZK
  • EUR
WOOCS v.1.3.2
CZK
  • CZK
  • EUR
WOOCS v.1.3.2

ČSR/ČSSR - pamětní mince

Československo
50 Koruna 1947 – 3. výročí SNP
150 
Československo, 1945 – 1953
100 Koruna 1948 – 600. výročí založení University Karlovy, stav...
220 
Československo
50 Koruna 1948 – 3. výročí pražského povstání
160 
Československo, 1945 – 1993
100 Koruna 1948 – 30. výročí vzniku Československé republiky
180 
Československo, 1945 – 1953
50 Koruna 1949 – 70. výročí narození J. V. Stalina,...
300 
Československo
100 Koruna 1949 – 70. výročí narození J. V. Stalina,...
360 
Československo, 1953 – 1993
10 Koruna 1954 – 10. výročí SNP, stav 0/0
200 
Československo, 1953 – 1993
10 Koruna 1968 – 100. výročí položení základního kamene Národního...
450 
Československo, 1953 – 1993
25 Koruna 1970 – 25. výročí osvobození Československa
260 
Československo, 1953 – 1993
20 Koruna 1972 – 100. výročí úmrtí básnika Andrea Sládkoviča,...
300 
Československo, 1953 – 1993
50 Koruna 1974 – 100. výročí narození básnika Jána Jesenského,...
250 
Československo, 1953 – 1993
50 Koruna 1975 – 100. výročí narození Stanislava Kostky Neumanna,...
270 
Československo, 1953 – 1993
100 Koruna 1976 – 100. výročí narození Viktora Kaplana, stav...
300 
Československo, 1953 – 1993
50 Koruna 1977 – 120. výročí úmrtí Jána Kollára, stav...
250 
Československo, 1953 – 1993
50 Koruna 1978 – Zdeněk Nejedlý, stav 0/0
280 
Československo, 1953 – 1993
100 Koruna 1979 – 150. výročí narození Jána Botta, stav...
350 
Československo, 1953 – 1993
50 Koruna 1979 – 30. výročí IX. sjezdu KSČ, stav...
300 
Československo, 1953 – 1993
100 Koruna 1980 – Československá spartakiáda, stav 0/0
230 
Československo, 1953 – 1993
100 Koruna 1980 – 100. výročí narození Bohumila Šmerala, stav...
230 
Československo, 1953 – 1993
100 Koruna 1982 – 100. výročí narození Ivana Olbrachta, stav...
220 
Československo, 1953 – 1993
100 Koruna 1982 – 150. výročí zahájení provozu koněspřežné železnice...
220 
Československo, 1953 – 1993
100 Koruna 1983 – 100. výročí úmrtí Samo Chalupky, stav...
250 
Československo, 1953 – 1993
100 Koruna 1983 – 100. výročí otevření Národního divadla, stav...
220 
Československo, 1953 – 1993
100 Koruna 1984 – 150. výročí narození Jana Nerudy, stav...
230 
Československo, 1953 – 1993
100 Koruna 1985 – 200. výročí narození Jána Hollého, stav...
220 
Československo, 1953 – 1993
100 Koruna 1985 – 125. výročí narození Martina Kukučína, stav...
260 
Československo, 1953 – 1993
50 Koruna 1986 – Levoča, stav 0/0
230 
Československo, 1953 – 1993
50 Koruna 1986 – Bratislava, stav 0/0
230 
Československo, 1953 – 1993
50 Koruna 1986 – Telč, stav 0/0
230 
Československo, 1953 – 1993
50 Koruna 1986 – Český Krumlov, stav 0/0
230 
Československo, 1953 – 1993
100 Koruna 1986 – 150. výročí úmrtí Karla Hynka Máchy,...
300 
Československo, 1953 – 1993
50 Koruna 1987 – Zachování chovu koně Převalského v ZOO...
380 
Československo, 1953 – 1993
100 Koruna 1987 – 225. výročí založení banícké akademie v...
350 
Československo, 1953 – 1993
100 Koruna 1988 – Světová výstava poštovních známek Praga 88,...
320 
Československo, 1953 – 1993
100 Koruna 1990 – Karel Čapek, stav 0/0
280 
Československo, 1953 – 1993
100 Koruna 1990 – Ján Kupecký, stav 0/0
280 
Československo
100 Koruna 1991 – 150. výročí narození Antonína Dvořáka, stav...
300 
Československo, 1953 – 1993
100 Koruna 1992 – 175. výročí založení Moravského zemského muzea...
320