CZK
  • CZK
  • EUR
WOOCS v.1.3.7.1
CZK
  • CZK
  • EUR
WOOCS v.1.3.7.1

Řecko

Bruttium, město Kaulonia, 400 – 388 BC

Stater/Nomos, stav 2/2, Av : Stojící Apollón, Rv : Jelen, k. SNG 212-214, HN Italy 2062, (7,45 g)

11.000 
Řecko, oblast Lukánie, město Herakleia, 380 – 280 BC

AR Diobol (nebo 1/2 drachma), stav 1/1 hezká patina, (1,31 g)

4.500 
Sásánovci, Hormizd IV., 570 – 590 AD

Drachma, rok vlády 4, stav -1/1- patina

1.800 
Kréta, Rhaukos, 330 – 270 BC

Statér, stav 1/1 hezká patina, Av : Poseidon s koněm drží trojzubec, Rv : Trojzubec a opis PAYK-ION, k. Sear Vol I. 3374-3375, 27 mm (11,3 g)

Město Rhaukos bylo v centrální části ostrova mezi městy Knosos a Gortyna, které ho napadli a zničili kolem roku 166 BC. Jedná se o mimořádne vzácnú ražbu! V katalogu Sear z roku 1978 je cena 850 Liber.

85.000 
Achajmenovské království, 5. století BC
Siglos typ IIIb. - (tvz. Dáreikos), stav 1/1 hezká patina a zajímavý punc na Rv., Av : Dareios v běhu (v pokleku), Rv : Incusum, k. Carradice 27ff, (5,02 g)
6.500 
Sásánovské království, 5. – 7. století AD
AR Drachma, blíže neurčená, stav 1/1 nedor., patina
1.000 
Sásánovské království, 5. – 7. století AD
AR Drachma, blíže neurčená, stav -0/0- nedor.
1.200 
Sásánovské království, 5. – 7. století AD
AR Drachma, blíže neurčená, stav 1/1 nedor., patina
1.200 
Sásánovské království, 5. – 7. století AD
AR Drachma, blíže neurčená, stav -0/0-, nedor., patina
1.400