CZK
  • CZK
  • EUR
WOOCS v.1.3.7.1
CZK
  • CZK
  • EUR
WOOCS v.1.3.7.1

ČSR/ČSSR - pamětní mince

Československo, 1953 – 1993
50 Koruna 1948 - 3. výročí pražského povstání
180 
Československo, 1945 – 1953
50 Koruna 1949 - 70. výročí narození J. V. Stalina, stav 0/0
300 
Československo, 1953 – 1993
10 Koruna 1954 - 10. výročí SNP, stav 0/0
400 
Československo, 1953 – 1993
25 Koruna 1954 - 10. výročí Slovenského národního povstání, stav 0/0
460 
Československo, 1953 – 1993
10 Koruna 1955 - 10. výročí osvobození Československa, stav 0/0
390 
Československo, 1953 – 1993
25 Koruna 1955 - 10. výročí osvobození Československa, stav 0/0
600 
Československo, 1953 – 1993
50 Koruna 1955 - 10. výročí osvobození ČSR
1.500 
Československo
10 Koruna 1957 - Oslavy Jana Amose Komenského, stav 0/0
520 
Československo
10 Koruna 1957 - 250. výročí založení inženýrských škol v Praze, stav 0/0
560 
Československo, 1953 – 1993
10 Koruna 1964 - 20. výročí SNP, stav 0/0
400