CZK
  • CZK
  • EUR
WOOCS v.1.3.7.1
CZK
  • CZK
  • EUR
WOOCS v.1.3.7.1

Nové zboží

AE Sestercius, minc. Řím, Av : Portrét Nervu a opis IMP NERVA CAES AVG P M TR P COS III PP, Rv : Koňské zápraží a opis VEHICVLATIONE ITALIAE REMISSA S C, (jediná mince s vyobrazením ŕímské pošty, která byla kdy ražena), mimořádné zajímavá a vzácná mince v krásnem stavu, patina lehce vyćištěna a zrestaurovaná ale datily mince a a reliéfu původní, kat. RIC 93, stav 0/0

Ex. Numismatica Ars Classica aukce  72 a ex. Tauler and Fau aukce 30

Komunikace byla vždy kritickým prvkem při udržování a růstu říší a všechny starověké civilizace se potýkaly s problémy s tím spojenými. Římané byli známí jako inovátoři v komunikaci a dopravě a velká část jejich úspěchu byla založena na jejich vynalézavosti v tomto ohledu. Augustus založil císařský poštovní systém jako případnou náhradu za tradiční systém tabellarii neboli soukromých poslů. Byl to odvážný manévr, protože veřejný poštovní systém měl sloužit celé říši. Převážná část provozu však zahrnovala vládní komunikace a Augustus nepočítal s jejich plnou údržbou v imperiálním rozpočtu. Postupem času nebyly tyto záležitosti napraveny a obecně se zhoršily.
Pravidelnou součástí tohoto systému byla místní rekvizice vozidel, zvířat a proviantu ze soukromého sektoru. Tyto časté uvalování bylo postiženým nelibě, protože bránilo občanům věnovat se jejich vlastním úkolům a nakonec tito občané pravděpodobně nebyli odškodněni nebo byli nedostatečně kompenzováni za skutečné náklady na uložení. Systém byl spravován, různě, vládními úředníky, císařskými dodavateli a místními soudci; zneužívání bylo běžné. Domitian byl v tomto ohledu zjevně obzvláště hrubý, takže Nerva zbavil lidi tohoto břemene tím, že zajistil, že náklady na vládní komunikační síť převezme vláda. Nerva oslavuje svou lidovou reformu na tomto sesterciu, na kterém je napsáno VEHICVLATIONE ITALIAE REMISSA. Později v říši se tento systém, cursus publicus, stal jednou z největších vládních institucí starověku.
Na tomto velkolepém sesterciu vidíme muly a jejich výstroj ve vzácných detailech. Nejzajímavější je asi vozík s vysokými koly za mezky s tyčemi a popruhy spočívajícími ve vzpřímené poloze. Scéna je klidná, koně se pasou a vozidlo je mimo provoz. Rozhodnutí ztvárnit spíše idylickou scénu, na rozdíl od zobrazení tahače s mezkem, je dokonalým odrazem nápisu, který sám odkazuje na odpuštění břemene.

Ikona Ověřeno komunitou

135.000