CZK
  • CZK
  • EUR
WOOCS v.1.3.7.1
CZK
  • CZK
  • EUR
WOOCS v.1.3.7.1

ČSR/ČSSR - pamětní mince

Československo, 1953 – 1993
50 Koruna 1948 – 3. výročí pražského povstání
180 
Československo, 1945 – 1953
50 Koruna 1949 – 70. výročí narození J. V. Stalina,...
300 
Československo, 1953 – 1993
10 Koruna 1954 – 10. výročí SNP, stav 0/0
400 
Československo, 1953 – 1993
25 Koruna 1954 – 10. výročí Slovenského národního povstání, stav...
460 
Československo, 1953 – 1993
10 Koruna 1955 – 10. výročí osvobození Československa, stav 0/0
390 
Československo, 1953 – 1993
25 Koruna 1955 – 10. výročí osvobození Československa, stav 0/0
600 
Československo, 1953 – 1993
50 Koruna 1955 – 10. výročí osvobození ČSR
1.500 
Československo
10 Koruna 1957 – Oslavy Jana Amose Komenského, stav 0/0
520 
Československo
10 Koruna 1957 – 250. výročí založení inženýrských škol v...
560 
Československo, 1953 – 1993
10 Koruna 1964 – 20. výročí SNP, stav 0/0
400