CZK
  • CZK
  • EUR
WOOCS v.1.3.7.1
CZK
  • CZK
  • EUR
WOOCS v.1.3.7.1

Rakousko-Uhersko do 1918

Rakousko – Uhersko
2 Koruna 1917, s.1055, stav 2-
1.800 
Rakousko – Uhersko
20 Koruna 1913, s.2320, stav hezká 1
2.500 
Rakousko – Uhersko
25 Koruna 1918, s.3134 var. II, stav hezká 2
3.000 
Rakousko – Uhersko
100 Koruna 1912, s.2372, neperforovaná, stav N!
4.000