CZK
  • CZK
  • EUR
WOOCS v.1.3.7.1
CZK
  • CZK
  • EUR
WOOCS v.1.3.7.1

Rakousko-Uhersko do 1918

Rakousko, 1859
5 Gulden 1859, s.Gi, stav hezky zrestaurovaná 2
18.000 
Rakousko-Uhersko, 1900 – 1918
2 Koruna 1914, s.C, stav 0-
2.200 
Rakousko – Uhersko
100 Koruna 1912, s.2294, neperforovaná, stav N!
4.000 
Rakousko
100 Gulden 1806, vysoký nominál, “RR” vzácná, stav 3
40.000