CZK
  • CZK
  • EUR
WOOCS v.1.3.7.1
CZK
  • CZK
  • EUR
WOOCS v.1.3.7.1

Podle zemí

Polsko
AE Medaile 1910 na 500. výročí bitvy u Grünwaldu, stav -1/1-, 12,04 g, 31 mm
700 
Bosna
AR medaile 2007, 10 let banky v Bosně, proof, 28,33 g, prům. 39 mm, stav 0/0
1.000 
Slovenská republika, 1993 –

AR Medaile b.l. (Poldaufová) PROOF - M.R.Štefánik *21.7.1880 - †4.5.1919, Ag 900/1000, punc. MK., (36,81 g), stav 0/0

1.200 
Slovenská republika, 1993 –

AR Medaile 1993 (Novotný) PROOF - vznik Slovenskej republik 1993, Ag 900/1000, punc. MK, (39,20 g), stav 0/0

1.200 
Francie, Ludvík XV., 1759 – 1774

AR Žeton b.l. - Kontrola a sporění renty (?), blíže neurčen, stav -0/0- hezká patina, Ag 30,3 mm (9,56 g)

2.000 
Francie, Luise Philippe I., 1830 – 1848

AR Medaile b.l. - Lékařská komora, Ag 30,6 mm (12,32 g)

850 
Francie

AE Medaile 1849 (GAYRARD.F.) - Valné shromáždění národní gardy, generál Changarnier, Br, 51,45 mm, (65,95 g), stav 2/2, hr.

500 
Francie
AE Medaile na sté výročí výstavy v Paříži 1889, prům. 33 mm, 14,73 g, stav 0/0
650 
Itálie, renesanční medaile, Cosimo de‘ Medici, vévoda Florencie a arcivévoda Toskánska, mezi lety 1434 – 1464

AE litá medaile b.l, Rv : Kozoroh a 9 hvězd, stav 2/2, 34,8 mm (26,91 g), starý sbírkový obal, medaile registrovaná v Britském muzeu pod číslem : G3,TuscM.203

odkaz na Britské muzeum : http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?objectId=3307020&partId=1

6.500 
Itálie, renesanční medaile, Caterina Pasqvale, mezi roky 1460 – 1560

PB Medaile b.l. - Caterina Pasqvale, blíže neurčena, stav 2/2, malá dírka, starý sbírkový obal, koupeno A. E. Cahn, Frankturt, Niedenau 55., olovo 55 mm (59 g)

2.800