CZK
  • CZK
  • EUR
WOOCS v.1.3.7.1
CZK
  • CZK
  • EUR
WOOCS v.1.3.7.1

Řím - císařství

Generál Publius Quinctilius Varus, 46 BC – 9 AD, pod Augustem, 27 BC – 14 AD

AE As, minc. Lugdunum, ražba z let 15 - 10 BC, kontramarka "VAR" z roku 9 AD, Av : Portrét Augusta a opis CAESAR AVG PONT MAX, Rv : Lyonský oltař a opis ROM ET AVG, stav kontramarky 1-, "RR" vzácná, (10,93 g)

Generál Publius Quinctilius Varus nechal kontramarkovat tyto zničené a bezcenné mince (jiné v té době na území odkud vyráželi neměl k dispozici) z mědi kvůli tomu, aby mohl vyplatit vojáky, se kterými následně vedl tažení do Germánie. Kontramarkovaní mincí bylo učiněno, aby bezcenné mince meli možnost vojáci později vyměnit za cennější stříbrné denáre. Jméno generále zaručovalo jich kreditní hodnotu. Všechny mince, které se na trhu objevují jsou z oblasti, kde byli poražené řimské legie a jsou mimořádne vzácnou připomínkou této největší římské dehonestace její moci.

viz. Wiki :

Roku 9 n. l. Varus umístil své tři legie, SedmnáctouOsmnáctou a Devatenáctou, blízko řeky Vezery, když dorazily zprávy o rostoucí vzpouře oblasti Rýna na západě. Přes varování Segesta Varus věřil Arminiovi, romanizovanému germánskému náčelníkovi kmene Cherusků a generálovi pomocných jízdních jednotek.

Nejen že byla Varova důvěra v Arminia velice špatný úsudek, ale Varus navíc postavil své legie do takového postavení, kde byla jejich bojová síla nejslabší a kde měly největší výhodu kmeny Germánů. Arminius a kmen Cherusků, spolu s dalšími spojenci, dovedně vymyslel léčku, a v září v bitvě u Teutoburského lesa (na východ od dnešního Osnabrücku) Římané napochodovali přímo do ní.

Velice zalesněný a bažinatý terén znemožnil legiím správně manévrovat a dovolil Germánům rozdělit Římany na několik částí, se kterými se potom dokázali utkat. Třetí den bojování barbaři rozdrtili Římany na kopci Kalkriese na sever od Osnabrücku. Svědectví o bitvě není mnoho, kvůli úplnosti porážky, ale jedno z nich hovoří o části římské kavalerie, jež opustila pěchotu, kterou měla podporovat, a utekla k Rýnu, ale byla zpozorována Germány a pobita. Někteří zajatí Římané byli umístěni do proutěných klecí a upáleni zaživa, další zotročeni nebo vykoupeni. Tacitus píše, že vítězní barbaři obětovali zajaté důstojníky svým bohům na oltářích, které mohly být stále viděny roky později. Sám Varus, poté, co zjistil, že je všechna naděje ztracena, spáchal sebevraždu. Arminius mu uřízl hlavu a poslal ji do Čech Marobudovi, králi Markomanů, jednomu z nejdůležitějších germánských vůdců, se kterým chtěl Arminius vytvořit alianci. Marobud však nabídku zamítnul a poslal Varovu hlavu do Říma na zpopelnění. Římané později získali zpět orly svých ztracených legií, dva v letech 15 až 16, třetí roku 42. Římu se nakonec nikdy nepodařilo dostat sever a východ Germánie pod svou kontrolu, jako regiony u Rýna, Dunaje a dnešního Černého lesa.

Legie XVII, XVIII a XIX nebyly už nikdy obnoveny. Podle historika Suetonia Augustus ještě týdny poté, co se o bitvě dozvěděl, chodil po paláci, bil hlavou do zdí a křičel "Vare, Vare, vrať mi mé orly!".

20.000 
Traianus Decius, 249 – 251 AD
AR pamětní antoninianus pro Vespasiana, z edice konsekračních ražeb které razil Decius,  Av: DIVO VESPASIANO, Rv : CONSECRATIO, stav -0/0-, 22mm (4,09 g.), krásná zachovalost, kat. RIC 80
7.000 
Antoninus Pius, 138 – 161 AD
Denár, tvz. rodinný typ, minc. Řím, Av : Portrét Antonia Pia a opis ANTONINVS AVG PIVS P P TR P COS III, RV : Portrét Marka Aurélia a opis AVRELIVS CAESAR AVG PII COS, stav 2/2 patina
3.800 
Julia Domna (Augusta do 217 AD) manželka Septimia Severa

Legionářský (bronzový) denár, mincovna ?, stav 2/2, Av : Portrét Julie Domny a opis IVLIA AVGVSTA, Rv : Portrét Caracally a opis ANTONINVS PIVS AVG, 18,5 mm (2,8 g)

Víceportrétné denáry z období vlády Septimia Severa se obecně nazývají "Rodinné ražby" jelikož se na obou stranách mincí vyskytují portréty členů nejbližší rodiny ( Septimia, Julie, Caracally a Getu), zřídka se tyto ražby objevují místo stříbra v bronzu a nazývají se legionářskými nebo suberátnými denáry. Jedná se o vzácnou ražbu.

8.500 
Geta, 198 – 212 AD

AR Denár, minc. Řím, Av : Portrét Getu a opis P SEPT GETA CAES PONT, Rv : Stojící Victorie a opis VICT AETERN, stav 0/0 mimořádná zachovalost a krásný portrét, kat. RIC 23

7.500 
Gordianus III., 238 – 244 AD

Sestercius, minc. Řím, stav -1/1 vada materiálu na Av., moc hezký Rv., Av : Portrét Gordiaans a opis IMP GORDIANUVS PIVS FEL AVG, Rv : Stojící Mars a opis MARTEM PROPVGNATOREM SC, 31 mm (15,9 g)

3.000 
Philippus I. Arab, 244 – 249 AD
AR Antoninianus, minc. Řím, Av : Portrét Filipa, Rv : Císař na koni a opis ADVENTVS AVG, stav 0/0, hezká zachovalost, patina
3.000 
Philippus I. Arab, 244 – 249 AD
AR Antoninianus, minc. Antiochia, Av : Potrét Philippa, Rv : Stojící standardy a opis FIDES EXERCITVS, stav 0/0 mimořádná zachovalost, "RR" vzácná Antiochijská mincovna.
9.500 
Philippus I. Arab, 244 – 249 AD
AR pamětní antoninianus na 1000. výročí impéria a na zahájení rok trvajících her v Římě, první emise (I), Rv : SAECVLARES AVGG, kat. RIC 12, stav 0/0, krásná zachovalost
6.000 
Traianus Decius, 249 – 251 AD

AR Antoninianus, minc. Řím, Av : Portrét Traiana Decia a pis IMP C M Q TRAIANVS DECIVS AVG, Rv : Císař na koni a opus ADVENTVS AVG, k. Kampmann 79.2, stav 0/0 hezká patina, impozantní portrét

2.600