CZK
  • CZK
  • EUR
WOOCS v.1.3.7.1
CZK
  • CZK
  • EUR
WOOCS v.1.3.7.1

Řím - císařství

Generál Publius Quinctilius Varus, 46 BC – 9 AD, pod...
AE As, minc. Lugdunum, ražba z let 15 – 10...
20.000 
Nero, 54 – 68 AD
Sestrercius, minc. Řím – novodobá replika ve stylu italského paduanu...
4.000 
Faustina Maior (starší), manželka Antonina Pia
Posmrtní ražba – Denár, minc. Řím, stav 1/1 hezká patina,...
3.200 
Commodus, 182 – 190 AD
Denár, minc. Řím, Av : Portrét Commoda jako Hercula v...
5.500 
Septimius Severus, 193 – 211 AD
Denár (ražba za Caracallu), minc. Řím, stav 1/1 patina, Av...
5.800 
Julia Domna (Augusta do 217 AD) manželka Septimia Severa
Legionářský (bronzový) denár, mincovna ?, stav 2/2, Av : Portrét...
8.500 
Caracalla, 196 – 217 AD
Denár, minc. Řím, Av: Portrét Caracallu a opis ANTONINVS PIVS...
3.500 
Geta, 198 – 212 AD
AR Denár, minc. Řím, Av : Portrét Getu a opis...
7.500 
Macrinus, 217 – 218 AD
Denár, minc. Řím, Av : Portrét Macrína a opis IMP...
5.500 
Julia Paula (Augusta 219 – 220 AD) manželka Elagabala
Denár, mincovna Řím, stav -0/1, Av : Portrét Julie Pauly...
4.000 
Gordianus III., 238 – 244 AD
Aureus, minc. Řím, Av : Portrét Gordiána a opis IMP...
65.000 
Gordianus III., 238 – 244 AD
Sestercius, minc. Řím, stav -1/1 vada materiálu na Av., moc...
3.000 
Philippus I. Arab, 244 – 249 AD
AR Antoninianus, minc. Řím, Av : Portrét Filipa, Rv :...
3.000 
Philippus I. Arab, 244 – 249 AD
AR Antoninianus, minc. Antiochia, Av : Potrét Philippa, Rv :...
9.500 
Traianus Decius, 249 – 251 AD
AR Antoninianus, minc. Řím, Av : Portrét Traiana Decia a...
2.600 
Traianus Decius, 249 – 251 AD
AR Antoninianus, minc. Řím, Av : Portrét Trajana Decia, Rv...
2.800 
Mariniana, manželka Valeriana I., posmrtní ražba 254-257 AD
AR Antoninianus, minc. Řím, stav 1/1- hezká patina, Av :...
8.000 
Gallienus, 253 – 268 AD
AR Antoninianus, minc. Řím, Av : Portrét Galliena a opis...
4.200 
Salonina, manželka Gallienuse, do roku 265 AD
AR Antoninianus, minc. Řím, Av : Portrét Saloniny a opis...
2.600 
Marius, 268 AD (usurpátor v Gállií)
AE Antoninianus, mincovna Cologne, stav -0/0- nedoražen a exc., Av...
6.500 
Claudius II. Gothicus, 268 – 270 AC, posmrtní pamětní ražba...
Antoninianus, minc. Řím, Av : Portrét Claudia a opis DIVO...
1.500 
Severina, manželka Aureliana, 270 – 275 AD
AE Antoninianus, mincovna Řím, stav -0/0- původní postříbření, krásný hluboký...
1.600 
Severina, manželka Aureliana, 270 – 275 AD
AE Denár, minc. Řím, Av : Portrét Severíny a opis...
3.500 
Florianus, 276 AD (vláda jenom 60 až 90 dnů v...
AE Antoninianus, minc. Řím, Av : Portrét Floriana a opis...
2.800 
Probus, 276 – 282 AD
AE Antoninianus, Av : Portrét Proba a opis IMP C...
2.000 
Probus, 276 – 282 AD
Antoninianus, minc. Řím, Av : Portrét Proba a opis VIRTVS...
2.500 
Probus, 276 – 282 AD
Antoninianus, minc. Serdica, Av : Portrét Proba a opis IMP...
4.500 
Carinus, jako caesar, 283 – 285 AD
Av Aureus, minc. Cyzikus, stav -2/2-, “RR” mimořádně vzácná, kat....
95.000 
Maximianus, 286 – 305, 307 – 308 a 310 AD
Argenteus, minc. Serdica, Av : Portrét Maximiána a opis MAXIMIANVS...
22.000 
Licinius I., 308 – 324 AD
AE Follis, mincovna Antiochie (ANT), stav 0/0 původní postříbření, Av...
950 
Licinius I., 308 – 324 AD
AE Follis, minc. Alexandrie v Egypte, Av : Portrét Licinie...
1.200 
Licinius I., 308 – 324 AD
AE Follis, mincovna Sirmia (SMR), stav 0/0 původní postříbření, Av...
1.500 
Constantinus I. Velký, 306 – 337 (Cesar 306 – 309,...
AE4 – posmrtní pamětní ražba, minc. Nicomedia, Av : Busta...
1.100 
Pamětní městká ražba pro Řím, za vlády Constantina I.
AE4, minc. Thessalonica, Av : Personifikace města Řím (busta v...
950 
Constantinus II., (spoluvláda s Crispem), 337 – 340 AD
AE4 malý bronz, minc. Antiochia, Av : Portrét Constantina a...
1.200 
Crispus, 316 – 326 AD
AE3 (střední bronz), mincovna neurčena, stav -0/0- původné postříbření, Av...
800 
Crispus, 316 – 326 AD
AE4 (malý bronz), minc. Siscia (dnešní Sisak), Av : Portrét...
900 
Crispus, 316 – 326 AD
AE4 – malý bronz, minc. Siscie, hezký portrét a patina
900 
Magnentius, 350 – 353 AD
AE Maiorina, minc. Arelate (Arles), ražba z let 351/352, Av...
2.500 
Vetranio, 350 AD
AE Maiorina, minc. Siscia, stav 0/0 nep. nedor. hlava na...
10.500