CZK
  • CZK
  • EUR
WOOCS v.1.3.7.1
CZK
  • CZK
  • EUR
WOOCS v.1.3.7.1

Řím - císařství

Gordianus III., 238 – 244 AD

Sestercius, minc. Řím, stav -1/1 vada materiálu na Av., moc hezký Rv., Av : Portrét Gordiaans a opis IMP GORDIANUVS PIVS FEL AVG, Rv : Stojící Mars a opis MARTEM PROPVGNATOREM SC, 31 mm (15,9 g)

3.000 
Philippus I. Arab, 244 – 249 AD
AR Antoninianus, minc. Řím, Av : Portrét Filipa, Rv : Císař na koni a opis ADVENTVS AVG, stav 0/0, hezká zachovalost, patina
3.000 
Philippus I. Arab, 244 – 249 AD
AR Antoninianus, minc. Antiochia, Av : Potrét Philippa, Rv : Stojící standardy a opis FIDES EXERCITVS, stav 0/0 mimořádná zachovalost, "RR" vzácná Antiochijská mincovna.
9.500 
Traianus Decius, 249 – 251 AD

AR Antoninianus, minc. Řím, Av : Portrét Traiana Decia a pis IMP C M Q TRAIANVS DECIVS AVG, Rv : Císař na koni a opus ADVENTVS AVG, k. Kampmann 79.2, stav 0/0 hezká patina, impozantní portrét

2.600 
Traianus Decius, 249 – 251 AD
AR Antoninianus, minc. Řím, Av : Portrét Trajana Decia, Rv : Stojící Dákie a opis DACIA, stav 0/1, hezká zachovalost, krásný portrét
2.800 
Mariniana, manželka Valeriana I., posmrtní ražba 254-257 AD

AR Antoninianus, minc. Řím, stav 1/1- hezká patina, Av : Portrét Mariniany a opis DIVAE MARINIANAE, Rv : Stojící páv a opis CONSECRATIO, 21,2 mm (3,28 g)

8.000 
Gallienus, 253 – 268 AD

AR Antoninianus, minc. Řím, Av : Portrét Galliena a opis IMP C P LIC GALLIENVS PF AVG, Rv : Stojící Liberalitas a opis LIBERALITAS AVGG, stav 0/0, mimořádná zachovalost, krásný portrét a kvalitní stříbro

4.200 
Salonina, manželka Gallienuse, do roku 265 AD

AR Antoninianus, minc. Řím, Av : Portrét Saloniny a opis COR SALONINA AVG, Rv : Stojící Pietas a opis PIETAS AVG, stav 0/0- mimořádná zachovalost a krásný portrét, mince je celostříbrná (většinou jenom postříbřené), (3,63 g)

2.600 
Claudius II. Gothicus, 268 – 270 AC, posmrtní pamětní ražba za Constantina I.

Antoninianus, minc. Řím, Av : Portrét Claudia a opis DIVO CLAUDIO , Rv : Orel a opis CONSECRATIO, stav 0/1 hezká patina, k.Kamp. 104.100

1.500 
Severina, manželka Aureliana, 270 – 275 AD

AE Antoninianus, mincovna Řím, stav -0/0- původní postříbření, krásný hluboký portrét, Av : Portrét Severíny a opis SEVERINA AVG, Rv : Stojící Concordia a opis CONCORDIAE MILITVM, 22 mm (3,6 g)

1.600